Ryhmät

Habbo Club -jäsenet voivat luoda ryhmän Ihmiset-valikon Ryhmät-välilehdellä. Ryhmää luodessa sille pitää valita nimi, ryhmähuone ja värit sekä suunnitella merkki. Ryhmän nimeä, ryhmähuonetta, värejä ja merkkiä ei voi muuttaa ryhmän ostamisen jälkeen.

Yksi hahmo ilman HC-jäsenyyttä voi olla korkeintaan 50 ryhmän jäsen. HC-jäsenillä enimmäismäärä on 100 ryhmää.

Ryhmä voi olla avoin kaikille, rajoitettu tai suljettu. Jos ryhmä on rajoitettu, ryhmän omistajan tai ylläpitäjien on hyväksyttävä liittymispyynnöt. Jos ryhmä on suljettu, uusia jäseniä ei oteta vastaan.

Ryhmän jäsenten enimmäismäärä riippuu ryhmän jäsenten tasoista. Mitä korkeammalla tasolla ryhmän jäsenet ovat, sitä korkeampi enimmäisjäsenmäärä. Jos ryhmän sallittu jäsenmäärä laskee, olemassa olevat jäsenet jäävät ryhmään.

Enimmäisjäsenmäärä lasketaan summaamalla jäsenten tasot yhteen sekä jakamalla saatu luku viidellä ja pyöristämällä se alaspäin. Ryhmään mahtuu aina vähintään viisi jäsentä.

Ryhmän ylläpitäjät voivat hyväksyä uusia jäseniä ryhmään, lainata tavaroitaan ryhmähuoneeseen, sisustaa huonetta ja poistaa toisten käyttäjien tavaroita
 huoneesta. Lisäksi ryhmän omistaja voi muokata ryhmän kuvausta.

Kaikki ryhmän jäsenet voivat sisustaa ryhmähuonetta, jos tämä on sallittu ryhmän asetuksista. Jäsenet pääsevät aina ryhmähuoneeseen, vaikka huone olisi lukittu.