Tasot

Hahmon tason määrittää yhteispisteet, jotka lasketaan ansaituista saavutuksista, kerätyistä merkeistä, huoneissa vierailleista habboista ja omistetuista uniikeista tavaroista. Uudelle tasolle etenemisestä saa pienen ducket- ja kolikkopalkkion.

Pisteitä voi kerätä rajattoman määrän jokaisessa kategoriassa, mutta kokonaispisteisiin lasketaan yhdestä kategoriasta korkeintaan yhtä monta pistettä kuin edellisissä kategorioissa on yhteensä.

Kun kategorian pisteet ylittävät edellisten kategorioiden yhteenlasketun pistemäärän, enimmäisrajan saavuttanut pistemäärä on korostettu keltaisella ja kategorian kokonaispisteet on merkitty sulkuihin. Jos kategoriassa on vähemmän pisteitä kuin edellisissä kategorioissa yhteensä, kategorian pistemäärä on korostettu vihreällä.

Pisteet voivat myös laskea, jos hahmon omistamat tavarat vähenevät. Hahmon kokonaistaso ei kuitenkaan tällaisessa tapauksessa laske.

Kategoriat

Saavutukset on ensimmäinen kategoria, joten sen enimmäispistemäärää ei ole rajattu. Kategoriaan lasketaan saavutukset tasoineen.

Merkit on toinen kategoria, joten sen enimmäispistemäärää rajaa saavutusten pistemäärä. Jos saavutusten pistemäärä on esimerkiksi 40 ja merkkien pistemäärä 45, kokonaispisteisiin lasketaan 40 pistettä. Merkkejä, jotka on jo laskettu saavutuksiin, ei lasketa uudelleen.

Vierailijat huoneissa on kolmas kategoria, joten sen enimmäispistemäärää rajaa saavutusten ja merkkien yhteenlaskettu pistemäärä. Pisteisiin vaikuttaa, kuinka monta minuuttia ja kuinka korkealla tasolla oleva hahmo huoneessa on viettänyt aikaa.

Tavarat on neljäs ja viimeinen kategoria, joten sen enimmäispistemäärää rajaa muiden kategorioiden yhteenlaskettu pistemäärä. Jokainen uniikki tavara, joka ei ole valokuva, muistilappu tai Huoneenrakentaja-klubin varastosta lainattu tavara, lasketaan tavarapisteisiin.